Ceník pokojů

Období                                01.02. – 16.03.2023

Vážený zákazníci,

níže uvedené ceny jsou pouze informativní a mohou se lišit od aktuálních cen.

Aktuální ceny najdete v rezervačním formuláři našich webových stránek.  

Dvoulůžkový pokoj        1 600,00Kč/1 noc

Třílůžkový pokoj              1 900,00Kč/1 noc

Apartmá                             2 400,00Kč/1 noc


Příplatek za kontinentální snídani 120,00Kč/1osoba, děti ve věku do 11,99let sleva 50%

Poplatek z pobytu 19,00Kč/1 noc/1 os

Poplatek za zvíře 200,00Kč/1 noc

Storno podmínky:

  • Zrušení zdarma 30 dní před příjezdem
  • 50% z ceny 29 až 11 dní před příjezdem
  • 100 % z ceny rezervace při zrušení pobytu méně než 10 dní před příjezdem
Platební podmínky
Není-li uvedeno jinak, vyžaduje provozovatel uhrazení poskytovaných služeb nejdéle v den příjezdu hosta v hotovosti. Provozovatel akceptuje také kreditní karty. U skupinových a hromadných akcí vyžaduje provozovatel úhradu objednaných služeb nejpozději 45 dnů před pobytem.
 
Garance ubytování
Provozovatel garantuje rezervaci na základě jím vystaveným písemným potvrzením rezervace. Písemné potvrzení rezervace je zpravidla vystaveno na základě závazné písemné objednávky objednatele. Není-li uvedeno jinak, je provozovatel oprávněn požadovat zálohu na poskytnuté služby, splatnou 5dní před nástupním termínem. Výše zálohy a datum její splatnosti je uvedena na faktuře. V případě, že není záloha zaplacena provozovateli do data splatnosti, považuje provozovatel rezervaci za zrušenou, bez náhrady. Provozovatel garantuje ubytování v den příjezdu do 18:00 hodin místního času. Po tomto termínu je provozovatel oprávněn nabídnout ubytovací kapacitu jinému zájemci. V případě předchozí informace lze dohodou čas rezervace prodloužit.
 
Podmínky pro zrušení rezervace
Klient je povinný všechny změny rezervace či zrušení rezervace provádět vždy za pomocí emailu a tato změna či zrušení mu musí být provozovatelem potvrzena.
Případné zkrácení délky pobytu, popřípadě nevyčerpání některých objednaných služeb (v případě možnosti jejich čerpání) není důvodem pro vrácení části zaplacené úhrady za objednané služby, není-li sjednáno jinak.
 
Zákazník je oprávněn zrušit objednávku kdykoliv před příjezdem ve lhůtě bezplatného storna. Zrušení pobytu vyžaduje písemnou elektronickou podobu (email s doručenkou) na adresu info@honesty.cz. Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu je datum a čas odeslání emailu.
U větších skupin mohou být sjednány individuální storno poplatky.

V případě, že jste nuceni zrušit svůj pobyt po lhůtě bezplatného storna, nevyhnete se storno poplatkům.Nechcete-li riskovat ztrátu, sjednejte si u své pojišťovny pojištění storna.

Po uplynutí doby bezplatného storna provozovatel nebude účtovat zákazníkovi výše uvedené storno poplatky, pokud nemohl čerpat sjednané služby z těchto důvodů: úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění (nevztahuje se na covid a běžná respirační onemocnění), povolávací rozkaz, živelná pohroma. Výše uvedené skutečnosti je zákazník povinen doložit písemným dokladem provozovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.

 
Ceny a služby
Orientační ceny ubytování a případných dalších služeb jsou uvedeny v prezentačních materiálech provozovatele (internetové stránky, prospekty, apod.).Pro zákazníka je však závazná ta cena, která je uvedena v ubytovacím poukazu, nebo v písemném potvrzení rezervace. Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis v uvedeném potvrzení, nebo v poukazu.
Ubytovatel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (např. zásah vyšší moci), změnit dohodnuté podmínky pobytu.